logo

Kontakt:
tel. 061 829 6249
tel. 061 829 6239
faks: 061 829 6230
e-mail:kartografia@amu.edu.pl

Adres pocztowy:
Zakład Kartografii i Geomatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Fizycznej i KŚP
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań

Witamy na stronie Zakładu Kartografii i Geomatyki


Zakład Kartografii i Geomatyki został powołany 1. lutego 2010 roku. Funkcjonowanie zakładu opiera się na wykształconych kierunkach badań w dziedzinach kartografii, geomatyki i topografii oraz prowadzonych zajęciach dydaktycznych z tego zakresu.

W zakładzie są rozwijane cztery zasadnicze kierunki badawcze. Jako kontynuację osiągnięć ośrodka poznańskiego należy traktować podjęcie problemu kartograficznych metod badań w kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Drugi nurt dotyczy geomatycznych podstaw pozyskiwania i zarządzania danymi przestrzennymi. Kolejny temat jest skierowany na wizualizację kartograficzną i geowizualizację a w szczególności na kartografię mobilną oraz multimedialną. W zakładzie podjęty został także kierunek związany z historią kartografii w aspekcie tworzenia reguł kartograficznych i określania potencjału dawnych map do badań nad środowiskiem przyrodniczym.Beata Medyńska-Gulij z ZespołemZakład Kartografii i Geomatyki 2016 .