logo

dr inż. Łukasz Halik

 • członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
 • członek Rady WNGiG UAM

pokój: 333
telefon: +48 61 829 62 49
e-mail: lhalik@amu.edu.pl
godziny dyżurów: środa 09:30-11:00
Wykształcenie
2014 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii,
2010 - Magister Geografii w specjalności Geoinformacja,

Problematyka badawcza
- wizualizacja obiektów w systemie rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości,
- wykorzystanie urządzeń mobilnych w prezentowaniu obiektów świata realnego,
- metody kartograficznej prezentacji informacji w Internecie.

PUBLIKACJE:
książki

 • HALIK Ł., 2014, Zmienne graficzne sygnatur punktowych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości, UAM, Poznań S. 181.
artykuły
 • HALIK Ł., Medyńska-Gulij B., 2016, The differentiation of point symbols using selected visual variables in the mobile augmented reality system,
  The Cartographic Journal, DOI: 10.1080/00087041.2016.1253144 (w druku).
 • HALIK Ł., 2016, Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych, Problemy rynku nieruchomości, 46:76-87 free PDF
 • HALIK Ł. Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71. free PDF
 • HALIK Ł., 2015, Stopień znajomości i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP) przez rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 44:84-93. free PDF
 • HALIK Ł., Lorek D., Medyńska-Gulij B.,2015, Kartowanie terenowe w technologi GPS-GIS, Badania Fizjograficzne, 66A:95-104.
 • HALIK Ł., Tanaś J., 2015, Dostępność usług rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 43:86-97.
 • Medyńska-Gulij B., Dickmann F., HALIK Ł., Wielebski Ł., 2015, Mehrperspektivische Visualisierung von Informationen zum räumlichen Freizeitverhalten. Ein Smartphone-gestützter Ansatz zur Kartographie von Tourismusrouten. Multiperspective visualisation of spatial spare time activities. A smartphone-based approach to mapping tourist routes, Kartographische Nachrichten, 67/6:323-329.
 • HALIK Ł., 2012, The analysis of selected point-symbol visual variables of the Augmented Reality system for smartphone-type mobile devices, Geodesy and Cartography, 61:19-30.
 • HALIK Ł., 2012, Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy, Geodeta - Magazyn Geoinformacyjny, 209:20-25. free PDF
 • HALIK Ł., 2012, Dokładność prezentacji i zakres informacji na mapach katastralnych z XIX w. oraz na współczesnej mapie ewidencyjnej - na przykładzie historii jednej parceli w Tarnowie Podgórnym, Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3:113-119.
 • HALIK Ł., 2011, Zastosowanie Google Maps API do multimedialnej wizualizacji informacji o obiektach przestrzennych w Internecie. Badania Fizjograficzne, 61:27-35.
 • HALIK Ł., Medyńska-Gulij B., 2008, Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS. [W:]Problemy ekologii krajobrazu, PAEK, 22:32-45.

OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE:

 • HALIK Ł., 2011, Mapy i rysunki [W]: Kruszyński B., Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie - największych wojnach przełomu XX/XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM

KONFERENCJE:

 • Poznań - 27-28.10.2016, Nieruchomości w przestrzeni 2
  Referat: Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych
 • Poznań - 07.05.2016, Wiosna w geodezji i kartografii
  Referat: Możliwości zastosowania darmowych danych oferowanych przez GUGiK w związku z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography
  Referat: The Cartographic Visualizations of the Population Movements during Mass Events with the Use of Drone (UAV)
 • Wiedeń (Austria) - 10-12.11.2015, ICA European Symposium on Cartography
  Referat: The Multiperspective Visualisation of the Spatial Behaviour of Smartphone Users Presentation
 • Toruń - 23-24.10.2014, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Różnorodność znaków punktowych w kontekście wybranych zmiennych wizualnych w mobilnym systemie rozszerzonej rzeczywistości
 • Drezno (Niemcy) - 25-30.08.2013, XXVI Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna
  Referat: The perception of information conveyed by graphic variables building point signatures in the Augmented Reality system on mobile devices
 • Poznań - 25-26.10.2012, XXXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
  Referat: Wykorzystanie mobilnego systemu rozszerzonej rzeczywistości w robotach geodezyjnych - wywiad terenowy
 • Hanower (Niemcy) - 9-11.10.2012, konferencja naukowa INTERGEO - 60.Deutscher Kartographentag
  Poster: The perception of visual variables in Augmented Reality on smartphone type mobile devices
 • Humań (Ukraina) - 26-27.04.2012, konferencja naukowa "Inter- dyscyplinarność jako metodologia nauk humanistycznych: język, edukacja, kultura"
  Referat: Wykorzystanie urządzeń mobilnych z systemem Rozszerzonej Rzeczywistości w procesie edukacyjnym
 • Sandomierz - 18-19.04.2012, konferenca naukowa "M@py w sieci. Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej"
  Referat: Symbolizacja obiektów przestrzeni miejskiej w smartfonach z przeglądarkami Rozszerzonej Rzeczywistości
 • Wiedeń (Austria) - 21-23.11.2011, 8th Symposium on Location Based Services
  Referat/Artykuł: The Point Object Symbology in Augmented Reality on Mobile Devices
 • Drezno (Niemcy) - 14.10.2011, Reliefdarstellung gestern und heute. Kolloquium anlässlich des 200. Todestages von Johann Georg Lehmann (1765 - 1811)
  Poster: The point signatures of relief in a variety of perspectives on Augmented Reality on smartphones
 • Poznań - 15-17.09.2011, Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii "Przestrzeń na dawnych mapach"
  Referat: "Historia jednej parceli w odniesieniu do dokładności prezentacji i zakresu informacji katastralnej"
 • Zakopane, 29.09-01.10.2010, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "M@py w sieci - sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych",
  Referat: "Internetowa mapa zabytków oparta na Google Maps API"
 • Poznań, 18-20.09.2008, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy środowiska przyrodniczego miast i terenów poprzemysłowych"- współorganizacja
  Referat: "Kartowanie elementów środowiska przyrodniczego w mieście przy wykorzystaniu Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego i techniki GPS"

NAGRODY:

SZKOLENIA, WARSZTATY, KURSY i STAŻE:

 • Warszawa, 13-14.10.2016, szkolenie: Statystyki i reklamy w Unity,
 • Warszawa, 18-20.07.2016, szkolenie: Unity - wirtualny spacer,
 • Warszawa, 20-22.06.2016, szkolenie: Unity - wizualizacja produktu,
 • Warszawa, 13-17.06.2016, szkolenie: Unity - moduł I i II,
 • Warszawa, 23.11.2015, szkolenie: "Procedury i czynności geodezyjne i administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości", Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie,
 • Poznań, 16.10.2015, szkolenie: "Standard KSWS 'Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych'", Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego,
 • Kalisz, 16.04.2015, szkolenie: "Związane z pomiarami GNSS oraz zagadnieniami pokrewnymi a także DRON-y w geodezji", Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu,
 • Poznań, 15.04-15.07.2014, staż: Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, Dział Kontroli,
 • Humań (Ukraina), 27.04-06.05.2012, wyjazd badawczy w ramach międzynarodowego projektu naukowego: "EURO 2012 Polska-Ukraina. Sport, kultura, społeczeństwo",
 • Poznań, 28.09-02.10.2011, kurs: "Podstawy e-learningu" w ramach projektu: "Unikatowy + Absolwent = Możliwości",
 • Poznań, 30.07-30.11.2010, staż absolwencki: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, Dział unacześnienia Wielkoskalowej Mapy Numerycznej,
 • Zakopane, 29.09-01.10.2010, warsztaty: "Quantum GIS w procesie przygotowywania map cyfrowych",
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "M@py w sieci - sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych",
 • Portsmouth (Wielka Brytania), 01.10.2009-20.02.2010, kursy: "Spatial Data Acquisition" oraz "Database Management Systems",
 • Portsmouth (Wielka Brytania), 01.10-21-11.2009, szkolenie: "English for Academic Purposes"
 • Jeziory, 2-4.04.2009, warsztaty specjalistyczne GIS: "Technologie GIS i GPS w badaniach środowiska przyrodniczego",

STYPENDIA:

 • Stypendysta programu: "Wsparcie stypendialne dla doktorantów studiujących na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Stypendium projakościowe 2012/2013 - przyznawane 30% najlepszych studentów,
 • Stypendium programu Erasmus na University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii. (wrzesień 2009 - luty 2010),
 • Stypendium pomostowe 2005/2006 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacyjna Przedsiębiorczość.


Zakład Kartografii i Geomatyki 2017 .